Arbeidsrecht

Heeft u te maken met problematisch verzuim?

Wij helpen u met een praktisch opgesteld traject tegen een vaste prijs.
U weet daardoor waar u aan toe bent.

Functioneert uw werknemer niet naar verwachting?
Wilt uw werkgever u ontslaan?

Neem met uw arbeidsrechtelijke vragen vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u voor een vast tarief tot een oplossing.

Workshop Grip op verzuim en vitaliteit!

Workshop Grip op verzuim en vitaliteit! Wij ontmoeten u graag op dinsdag 14 op het kantoor van Kettlitz Wulfse...
Read More

Berekenen kinderalimentatie, makkelijk?

Berekenen kinderalimentatie, makkelijk? Vooruitlopend op een wettelijke wijziging heeft de expertgroep Alimentatienormen...
Read More

Kan ik alles op Facebook kwijt?

Het grootste deel van onze communicatie gaat tegenwoordig via Facebook, Twitter of andere SOCIALE MEDIA. En we delen ons leven niet alleen meer met onze familie en directe vrienden maar met iedereen die het wil horen. Aan deze ontwikkeling zit een keerzijde. Is het wel de bedoeling dat echt iedereen je berichten…

Read More

Hoe zit het nu met de compensatieregeling transitievergoeding na twee jaar ziekte?

Al eerder hebben wij u geïnformeerd over de onwenselijke gevolgen van het nieuwe ontslagrecht bij ontslag van werknemers na twee jaar ziekte. Naast de LOONDOORBETALING tijdens ZIEKTE moeten werkgevers sinds de invoering van de WWZ ook nog een TRANSITIEVERGOEDING betalen bij een ONTSLAG. Dubbel op! Na veel…

Read More

Kijk uit met je DigiD!

Je komt de liefde van je leven tegen en leeft op een roze wolk. Jullie delen alles met elkaar, zelfs je DigiD code. Dat is ook wel zo makkelijk want je partner is veel beter in die financiële zaken. Dit gaat jaren goed maar wat als de relatie stuk loopt? Wat kan je ex partner allemaal met jouw Digid code? Nou, een…

Read More

Balanceren met zieke werknemers

Ziek zijn is voor niemand fijn. In arbeidsrelaties geldt dat ook. Werknemers zijn niet graag ziek en werkgevers hebben liever gezonde en werkende werknemers. Toch is het onvermijdelijk wel eens geconfronteerd te worden met uitval wegens ziekte. In de meeste gevallen gaat het om een paar dagen. Maar wat als iemand…

Read More

Erkenning doodgeboren kind

In Nederland worden kinderen, die dood ter wereld komen, niet ingeschreven in het Basisregistratie personen (BRP). Dit is iets wat de ouders graag anders willen zien. De gehele zwangerschap zijn de ouders bezig met de baby: het verzinnen van een naam, inrichten van de babykamer en ze fantaseren over een leven met de…

Read More

Veranderingen m.b.t. spoor 2 re-integratie

Een zieke werknemer kost zijn werkgever veel geld. Ten eerste moet de werkgever het loon twee jaar lang doorbetalen en daarnaast, mocht iets niet goed zijn gegaan bij de re-integratie, kan een loonsanctie worden opgelegd. Dit betekent dat een werkgever in het ergste geval het loon van de zieke werknemer voor de duur…

Read More

Personen- en familierecht

Gaat u scheiden?
Heeft u vragen over een zorgregeling of omgangsregeling?
Heeft u te maken met een alimentatieverplichting? 

Wij zijn deskundig, vasthoudend voor uw belangen en streven naar optimale oplossing.

Mediation

In onderling overleg scheiden?
In conflict met uw werknemer over de samenwerking?
Ruzie met uw ex-partner over de kinderen?
Een conflict over de toekomst van uw familiebedrijf?

Daar wilt u vast zo snel en goedkoop mogelijk van af!
Wij kunnen u door mediation helpen. Zelfs tegen een vast tarief.

Stel uw vraag

Pin It on Pinterest